Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vivicorp.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
  • Name Server: ns4.tenten.vn, ns5.tenten.vn, ns6.tenten.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 20-09-2012
  • Expiration Date: 20-09-2022
  • Registrant Name: Công ty CP Đầu tư và Phát triển giải pháp công nghệ V&V
  • D NSSEC: unsigned