Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vcnland.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Name Server: ns1.khanhhoa.net.vn, ns2.khanhhoa.net.vn, ns3.khanhhoa.net.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 18-09-2012
  • Expiration Date: 18-09-2024
  • Registrant Name: Công ty Cổ phần Đầu tư VCN
  • D NSSEC: unsigned