Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
icc.net.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: dnsbak.pavietnam.vn, ns1.pavietnam.vn, ns2.pavietnam.vn, nsbak.pavietnam.net
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 26-12-2007
  • Expiration Date: 26-12-2021
  • Registrant Name: Công ty Cổ phần Thông tin và Truyền thông
  • D NSSEC: unsigned