Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
aiginsurance.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần Mắt Bão
  • Name Server: ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 18-09-2012
  • Expiration Date: 18-09-2022
  • Registrant Name: Công ty TNHH Bảo Hiểm AIG Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ CHí Minh
  • D NSSEC: unsigned