Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vtshop.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
  • Name Server: dns1.viettel.com.vn, dns2.viettel.com.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 31-10-2013
  • Expiration Date: 31-10-2025
  • Registrant Name: Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội
  • D NSSEC: unsigned