Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vega.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Name Server: igor.ns.cloudflare.com, nicole.ns.cloudflare.com
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 13-09-2006
  • Expiration Date: 13-09-2021
  • Registrant Name: Công ty cổ phần Bạch Minh
  • D NSSEC: unsigned