Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vcnland.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : vcnland.com.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2012-09-18T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2019-09-18T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Owner Name : Công ty Cổ phần Đầu tư VCN
  • DNS : ns1.khanhhoa.net.vn , ns2.khanhhoa.net.vn , ns3.khanhhoa.net.vn