Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vcigroup.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : vcigroup.com.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2018-03-12T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2023-03-12T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Owner Name : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM
  • DNS : ns1.pavietnam.vn , ns2.pavietnam.vn , nsbak.pavietnam.net