Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
vcigroup.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: ns1.pavietnam.vn, ns2.pavietnam.vn, nsbak.pavietnam.net
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 12-03-2018
  • Expiration Date: 12-03-2023
  • Registrant Name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM
  • D NSSEC: unsigned