Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
truongdtntyenbai.edu.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : truongdtntyenbai.edu.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2015-07-07T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2020-07-07T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Owner Name : TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT TỈNH YÊN BÁI
  • DNS : ns1.vdconline.vn , ns2.vdconline.vn