Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
tranevietnam.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: ns1.pavietnam.vn, ns2.pavietnam.vn, nsbak.pavietnam.net
  • Status: serverHold, clientTransferProhibited
  • Creation Date: 06-06-2018
  • Expiration Date: 06-06-2021
  • Registrant Name: Công Ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Tử và Viễn Thông Hà Nội
  • D NSSEC: unsigned