Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
tiengroup.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa
  • Name Server: ns1.zonedns.vn, ns2.zonedns.vn, ns3.zonedns.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 02-11-2013
  • Expiration Date: 02-11-2021
  • Registrant Name: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Tiến
  • D NSSEC: unsigned