Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
tienchatcongnghiep.gov.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: ns1.dotvndns.vn, ns2.dotvndns.vn, nsbak.dotvndns.com
  • Status: clientTransferProhibited, serverUpdateProhibited, serverTransferProhibited
  • Creation Date: 20-09-2012
  • Expiration Date: 20-09-2022
  • Registrant Name: Trung tâm Phát triển thương mại điện tử
  • D NSSEC: unsigned