Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
phuyenbeer.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : phuyenbeer.vn
  • Status : clientDeleteProhibited, clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2013-12-31T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2020-12-31T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Owner Name : Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan
  • DNS : ns1.dichvu-tenmien.com.vn , ns2.dichvu-tenmien.com.vn