Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
phuongnamjsc.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: ns1.dotvndns.vn, ns2.dotvndns.vn, ns3.dotvndns.vn, nsbak.dotvndns.com
  • Status: serverHold, clientTransferProhibited
  • Creation Date: 01-10-2018
  • Expiration Date: 01-10-2020
  • Registrant Name: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC XÂY DỰNG VẬN TẢI PHƯƠNG NAM
  • D NSSEC: unsigned