Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
phungthien-electric.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
  • Name Server: ns.viettelidc.com.vn, ns1.viettelidc.com.vn, ns2.viettelidc.com.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 21-09-2012
  • Expiration Date: 21-09-2022
  • Registrant Name: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị Phụng Thiên
  • D NSSEC: unsigned