Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
pgddonggiang.edu.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Name Server: ns3.vdc3.vn, ns4.vdc3.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 30-10-2013
  • Expiration Date: 30-10-2022
  • Registrant Name: Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Đông Giang
  • D NSSEC: unsigned