Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
ntmedia.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần Mắt Bão
  • Name Server: ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 24-10-2018
  • Expiration Date: 24-10-2021
  • Registrant Name: Công Ty CP Truyền Thông Nguyễn Trực
  • D NSSEC: unsigned