Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
mucmayin.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : mucmayin.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2018-11-03T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2019-11-03T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Owner Name : Nguyễn Minh Đức
  • DNS : ns1.inet.vn , ns2.inet.vn