Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
mienseapro.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Name Server: ns1.vdconline.vn, ns2.vdconline.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 06-09-2016
  • Expiration Date: 06-09-2020
  • Registrant Name: Công Ty CP Chế biến Thủy sản Xuất Khẩu Hạ Long
  • D NSSEC: unsigned