Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
linhkiencongnghiep.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : linhkiencongnghiep.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2017-02-27T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2020-02-27T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Owner Name : Ông Nguyễn Văn Tỉnh
  • DNS : ns1.viettelidc.com.vn , ns2.viettelidc.com.vn