Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
kytucxa.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Name Server: ns1.viettelidc.com.vn, ns2.viettelidc.com.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 02-08-2017
  • Expiration Date: 02-08-2022
  • Registrant Name: Công ty TNHH phát triển phần mềm Quang Trung
  • D NSSEC: unsigned