Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
knp.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : knp.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2014-01-17T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2020-01-17T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Owner Name : Công ty Cổ phần Đầu Tư và Kết Nối Thanh Toán Trực Tuyến
  • DNS : ns1.pavietnam.vn , ns2.pavietnam.vn , nsbak.pavietnam.net