Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
kiemthetruyenky.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Name Server: ns1.inet.vn, ns2.inet.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 21-02-2017
  • Expiration Date: 21-02-2021
  • Registrant Name: Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động
  • D NSSEC: unsigned