Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
katyfashion.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
  • Name Server: ns3.vdc3.vn, ns4.vdc3.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 11-10-2013
  • Expiration Date: 11-10-2022
  • Registrant Name: Công ty Cổ phần May Thời trang Katy
  • D NSSEC: unsigned