Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
jsaigon.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : jsaigon.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2012-07-09T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2019-07-09T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Owner Name : Chi nhánh Công ty Cổ phần JV-IT tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • DNS : ns1.dotvndns.vn , ns2.dotvndns.vn , nsbak.dotvndns.com