Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
ipo.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Name Server: ns1.inet.vn, ns2.inet.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 28-07-2016
  • Expiration Date: 28-07-2022
  • Registrant Name: Ông Phan Phúc Thành
  • D NSSEC: unsigned