Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
ictexpress.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: ns1.vietcorp.vn, ns2.vietcorp.vn, ns3.vietcorp.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 20-05-2009
  • Expiration Date: 20-05-2021
  • Registrant Name: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông Việt
  • D NSSEC: unsigned