Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
giaoducductri.edu.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
  • Name Server: ns1.netnam.vn, ns2.netnam.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 12-06-2015
  • Expiration Date: 12-06-2021
  • Registrant Name: Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Đức Trí
  • D NSSEC: unsigned