Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
dungcucongnghiep.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : dungcucongnghiep.com.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2017-09-01T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2018-09-01T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Owner Name : Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Điều khiển Nhân Việt
  • DNS : dns23.fpt.vn , dns24.fpt.vn