Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
claw.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain: claw.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Registrar Name: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT
  • Owner Name: Ông Nguyễn Xuân Cường
  • Issue Date: 2012-05-22 00
  • Expired Date: 2018-05-22 00
  • dns19.fpt.vn:
  • dns20.fpt.vn: