Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
bongdanet.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
  • Name Server: ns1.tenten.vn, ns4.tenten.vn, ns5.tenten.vn, ns6.tenten.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 30-10-2013
  • Expiration Date: 30-10-2021
  • Registrant Name: Công Ty Cô Phần Truyền Thông Và Công Nghệ 3S Quốc Tế
  • D NSSEC: unsigned