Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
batdongsanhaiphong.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
  • Name Server: ns1.tenmienrieng.vn, ns2.tenmienrieng.vn, ns3.tenmienrieng.vn, ns4.tenmienrieng.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 20-09-2012
  • Expiration Date: 20-09-2022
  • Registrant Name: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Minh
  • D NSSEC: unsigned