Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
bantin.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Name Server: ns1.domainvietnam.com, ns2.domainvietnam.com
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 06-03-2012
  • Expiration Date: 06-03-2021
  • Registrant Name: Công ty cổ phần Viễn thông Rotom
  • D NSSEC: unsigned