Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
banimex.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : banimex.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2017-07-31T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2018-07-31T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Owner Name : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BANIKA
  • DNS : ns1.aidadns.com , ns2.aidadns.com , ns3.aidadns.com , ns4.aidadns.com