Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
apen.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET
  • Name Server: hcmc3.saigonnet.vn, hcmc4.saigonnet.vn
  • Status: clientTransferProhibited
  • Creation Date: 25-05-2010
  • Expiration Date: 25-05-2021
  • Registrant Name: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG A.P.E.N
  • D NSSEC: unsigned