Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
antoanthucphamlamdong.gov.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Registrar: Công ty Cổ phần Mắt Bão
  • Name Server: ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn
  • Status: clientTransferProhibited, serverUpdateProhibited, serverTransferProhibited
  • Creation Date: 29-10-2013
  • Expiration Date: 29-10-2021
  • Registrant Name: Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng
  • D NSSEC: unsigned