Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
aiko.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : aiko.com.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2017-12-15T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2018-12-15T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa
  • Owner Name : CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LOYAL VIỆT NAM
  • DNS : ns1.zonedns.vn , ns2.zonedns.vn , ns3.zonedns.vn , ns4.zonedns.vn